Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons goed te reageren bij signalen van geweld. Wij gebruiken de meldcode bij vermoedens van geweld of mishandeling in huiselijke kring. Per 1 januari 2019 zijn er veranderingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zowel bij de melder als bij Veilig Thuis. Dit hebben wij in onderstaand stappenplan beschreven.

Meldcode stappen
De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld of mishandeling:
Stap 1: Breng de signalen in kaart
Stap 2: Raadpleeg een collega of Veilig Thuis
Stap 3: Ga het gesprek aan met de cliënt.
Stap 4: Schat het risico en de aard en ernst van geweld of mishandeling in
Stap 5: Organiseer zelf hulp of doe een melding

Informatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://onlineseminar.nl/nvo/webinar/23943/verbeterde-meldcode/#watch-player

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar. Voor meer informatie:
www.vooreenveiligthuis.nl 0800 2000 gratis 24/7