AVG Wetgeving

1 Toestemming

– Persoonsgegevens en privacygevoelige informatie (eventuele rapportage, ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen) wordt alleen gedeeld met derden na het geven van toestemming. Soms is hier een toestemmingsformulier voor nodig.

– Alle cliënten worden gewezen op de aanwezigheid van een privacybeleid, algemene voorwaarden en verwerkers overeenkomsten.

– Bij bezoek aan de website dient u toestemming te geven voor de functionele cookies.

2 Transparantie

– In de privacyverklaring staat uitgelegd waarom gegevens verzameld worden.

– Cliënten mogen data over hen zelf inzien en laten verwijderen.

– Op verzoek is een actuele uitleg te verkrijgen over dataprocessen en werkwijzen.

3 Focus

– Bij gegevensverwerking wordt het minimum aan gegevens bewaard.

– Bij beëindiging van een begeleidingstraject wordt digitale informatie verwijderd en papieren documentatie versnipperd. (boekhoudgegevens uitgezonderd)

– Tijdens begeleidingsgesprekken worden aantekeningen gemaakt. In deze aantekeningen is de identiteit van de cliënt niet herleidbaar.

– Op sociale media kunnen berichten, foto’s of afbeeldingen geplaatst worden. In deze berichten zijn nooit cliënten herkenbaar in beeld en blijft de privacy gewaarborgd.

– Privacygevoelige WhatsApp-berichten worden niet langer bewaard dan nodig.

– Telefoongesprekken met cliënten, worden nooit gevoerd in het bijzijn van anderen.

– Bij de kilometerregistratie wordt alleen gebruik gemaakt van (post)codes, zodat volledige adresgegevens van cliënten en netwerk niet herleidbaar zijn.

4 Beveiliging

– De website is voorzien van een SSL-certificaat en diverse beveiliging plug-ins.

– Bij gegevensverwerking wordt gebruik gemaakt van een laptop. Deze is beveiligd met een code, die nooit met derden gedeeld wordt.

– De externe harde schijf en papieren documentatie wordt bewaard in een afgesloten kast. Alleen heeft toegang tot deze kast.

– Als Marco van Baaren (van Baaren ambulante hulpverlening) niet op kantoor is, wordt de laptop afgesloten. Eventuele privacygevoelige documentatie blijft nooit onbeheerd achter op het kantoor.

– Wachtwoorden worden nooit automatisch opgeslagen.

– Mijn mobiele telefoon is beveiligd met vingerherkenning.