Aanmeldproces

Wil je graag individuele begeleiding aanvragen, voor jezelf of iemand die dichtbij u staat?

Van Baaren Ambulante begeleiding kan begeleiding bieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en WLZ PGB. Als u zich wil aanmelden voor individuele begeleiding (WMO)kan dit via het zorgloket van uw gemeente. Een WMO consulent van het sociale wijkteam zal uw aanmelding in behandeling nemen en de hulpvraag met u doornemen en formuleren. Dit zal gaan via een keukentafel gesprek. Aan het einde van dit gesprek zal er een indicatie worden afgegeven voor een bepaalde periode met een bepaalde hoeveelheid uren. Tijdens dit gesprek kan kenbaar worden gemaakt dat u graag ondersteuning ontvangt van, van Baaren Ambulante begeleiding. Ik kan ook ondersteunen en aansluiten bij het gesprek, mocht dit wenselijk zijn. 

Als de indicatie wordt toegekend zal u een eigen bijdrage betalen aan het CAK van €19,00 per maand. 

Voor meer informatie, kunt u mij altijd bellen of mailen. 

info@vanbaarenambulantehulpverlening.nl
Tel: 0630866405